img

Plac Niepodległości … czy pomnik Piłsudskiego …? Zobacz wizualizację!

Obecne polkowickie władze samorządowe na czele z burmistrzem Panem Łukaszem Puźnieckim chcą nadrobić  zaległości minionych trzydziestu lat w temacie miejsca (placu, skweru) pamięci, czci i dumy narodowej w przestrzeni naszego miasta. Już w przyszłym roku w ramach PBO 2020 z inicjatywy Stowarzyszenia Patriotyczne Polkowice i polkowiczan, którzy oddali głosy na nasz projekt powstanie „Polaków Golgota Wschodu – Miejsce Pamięci – Polkowice” na Placu Kościelnym. Obecnie znajduje się tam „Krzyż Katyńsko-Smoleński” wraz z pamiątkową tablicą przypominającą tzw. „Mord Katyński” na 22 tys. polskich żołnierzy jakiego dokonała Rosja Sowiecka jak również tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie samolotu nad Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku lecąc oddać im cześć i pamięć w 70 rocznicę tego wydarzenia. Rada Miejska uchwałą z dnia 25 września 2019 roku wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który ma być ufundowany przez Komitet Budowy Pomnika.

A w dniu wczorajszym 28 października o godz. 14:00 w polkowickim ratuszu odbyło się spotkanie na którym Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice przedstawiło idee i koncepcje zagospodarowania „Placu Niepodległości” (nazwa robocza). O szczegółach tej idei w poniższym materiale.

Czy jest szansa aby w przyszłym 2020 roku te trzy lokalizacje w naszym mieście nabrały nowego charakteru?  Aby w końcu można w Polkowicach godnie w odpowiednich miejscach i uroczyście obchodzić święta państwowe i narodowe. Dumnie i z czcią oddawać hołd naszym narodowym, lokalnym, patriotom i bohaterom.

To zależy nie tylko od samego Burmistrza i Rady Miejskiej to również zależy od nas samych. Panie Burmistrzu – czekamy na wsparcie i zielone światło.

Plac Niepodległości w Polkowicach idea i koncepcja zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Spotkanie w ratuszu miejskim. Gospodarz spotkania Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki 28 października 2019 Polkowice.

Opracowanie: Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice

 Geneza

17 kwietnia 2019 roku z inicjatywy Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych, środowisk kultywujących pamięć historyczną, świadomość patriotyczną i szeroko rozumianą działalność społeczną.

Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska     w kwestii wskazania miejsca w przestrzeni miejskiej pod przyszłą „instalację” narodowo-patriotyczną. Ustalono również, że idea tego miejsca i propozycja zagospodarowania wybranej lokalizacji winna przede wszystkim ŁĄCZYĆ.  Z takim przesłaniem uczestnicy się rozstali.

Na spotkaniu przedstawiciel Stowarzyszenia Patriotyczne Polkowice zobowiązał się wobec obecnych do opracowania idei, wizji, która była by punktem wyjścia. Ostateczny cel to realizacja i stworzenie takiej „instalacji, pomnika, miejsca” w przestrzeni miejskiej gdzie z dumą, powagą, czcią  i pamięcią można będzie obchodzić święta i uroczystości państwowe, narodowe, historyczne czy lokalne.  

Cel :

– Miejsce, które będzie ŁĄCZYĆ

– Miejsce, które będzie EDUKOWAĆ

Przestrzeń miejska gdzie z dumą, powagą, czcią  i pamięcią można będzie obchodzić święta i uroczystości państwowe, narodowe, historyczne czy lokalne.

Idea:

– Ślubowanie

– Przysięga

Wypracowanie takiej idei…, która była by „uniwersalna”  jest trudnym   i niełatwym zadaniem. Idea to jedno. Znak i wyrażenie tej idei to druga i zasadnicza sprawa. Dlaczego właśnie przysięga – ślubowanie, naszym zdaniem to „uniwersalne” przesłanie ?

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Przysięgi wojskowe są jednym z symboli narodowych, które przez całe stulecia towarzyszyły polskiemu żołnierzowi. W jej treści kryją się bliskie każdemu Polakowi wartości, takie jak obowiązek oraz dyscyplina. To one nadają sens żołnierskiej służbie, uczą odpowiedzialności, zaszczepiają w umyśle i sercu pamięć spraw najważniejszych, nadrzędnych: racji państwa i miłości do Ojczyzny.

Przysięga, ślubowanie to szczególna obietnica. My, ludzie, potrzebujemy święta i odświętności. Bo to, co podniosłe, odświętne, uroczyste, ujawnia nam, że to, co powszednie i doczesne, nie kończy się na samym sobie.

Przysięga jest potwierdzeniem zawarcia przymierza, nie tylko pomiędzy ludźmi, ale także pomiędzy ludźmi, a Bogiem.

Dlatego proponujemy aby motywem przewodnim całej instalacji patriotycznej była przysięga żołnierska, wojskowa, a jej ekspozycja rozpoczynała się od przysięgi Tadeusza Kościuszki, a zakończyła na tekście wypowiadanej Roty obowiązującej w dniu dzisiejszym.

Znak – Symbol – Brama

– Pierścień

– Obrączka

Pierścień czy obrączka nie tylko kojarzą  się z „przysięgą”, ale przede wszystkim z miłością, uczciwością i wiernością.  Te przymioty wpisują się w znak okręgu, który jest symbolem wieczności. Ten właśnie kształt nie ma początku ani końca.
Cały plac będzie składał się z dwóch spójnych harmonizujących ze sobą przestrzeni:

Przestrzeń główna dominująca to „Znak – Symbol – Brama”  – forma pierścienia, gdzie na górnej jego części zostanie umieszczony herb Polski orzeł w koronie, a od wewnętrznej strony będzie napis zaczerpnięty z hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy…” . Przestrzeń edukacyjna to multimedialny mur. Dwanaście monitorów na których zostaną zaprezentowane poszczególne słowa przysiąg z ponad dwustuletniej historii walki polskiego narodu o wolność i niepodległość.

Roty przysiąg:

1. Przysięga Tadeusza Kościuszki

2.  Tekst przysięgi złożonej przez gen. Józefa Hallera 6 października 1918

3.  Tekst przysięgi ułożony przez Komitet Narodowy Polski w 1918:

4. 26 stycznia 1919 r. na dawnym placu Wilhelma w Poznaniu żołnierze powstańczej Armii Wielkopolskiej wraz z głównodowodzącym złożyli uroczystą przysięgę.

5.  Dz. Rozk. 19/1928 por. 223. – Ustawa z 18 lipca 1924 o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego, ogłoszono w jednolitym tekście jako załącznik do obwieszczenia ministra spraw wojskowych z 15 lipca 1927 – Dz.U. R. P. Nr 68 poz. 603:

6. 12 grudnia 1942 roku dowódca AK podpisał rozkaz nr 73/1942, wprowadzający rotę przysięgi Armii Krajowej:

7.  Cichociemni

8.   Szare Szeregi

9.   Narodowe Siły Zbrojne

10.  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego.

11.  „Solidarność Walczącą” utworzyło na początku czerwca 1982 r. grono działaczy Regionalnego  Komitetu  Strajkowego  NSZZ  „Solidarność”  Dolny  Śląsk. Dla Rzeczypospolitej Solidarnej aby  zostać  członkiem  „SW”,  należało  w  obecności  świadków  złożyć  przysięgę.

12. Dz.U.1992.77.386 – Przysięga wojskowa. Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o