img

OBRONA GODNOŚCI

BRONIĄC JPII – BRONISZ SWOJEJ WIARY

A MOŻE DO KRAKOWA?

>Wiele już napisano i wiele powiedziano w obronie JPII.

>Wielu organizuje różne formy obrony JPII. (modlitwa, nabożeństwa, marsze)

>Znaczna ich ilość planowana jest w dniu 02.04.2023

>Wielu również się wahania.

>JPII głosił Ewangelie, Ewangelie nadziei.

>Broniąc JPII bronisz Ewangelii.

>JPII w Posynodalnej adhortacji „ Ecclesia in Europa” z 2003 r. pisze między innymi o gasnącej nadziei:

„9. Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się człowieka za «absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka» i dlatego «nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego»16. Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał… Jesteśmy świadkami narodzin nowej kultury, pozostającej w znacznej mierze pod wpływem środków masowego przekazu, której cechy charakterystyczne i treści często sprzeczne są z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej. Do kultury tej należy też coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm religijny, związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i prawnym, który jest następstwem zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie niezbywalnych praw każdego. Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepokojące formy tego, co można nazwać «kulturą śmierci»17.”

>Czas na świadectwo.

>Czas na zerwanie z „milczącą apostazją”.

Kraków jest jednym z tych miejsc w Polsce, gdzie w obronie JPII staną i przejdą również obrońcy Ewangelii i nadziei tak jak ten, który z całą mocą, wiarą, nadzieją wołał:

„Nie lękajcie się!”. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o