img

JEDNOŚĆ Z BOGIEM – JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE.

Druga Piesza Pielgrzymka Jedności z Polkowic do Grodowca, do sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei już za nami. Tą wspólnotową wędrówkę do Grodowca przygotowały Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Męski Różaniec, Stowarzyszenie ProFamilia, Młodzież Wszechpolska i Rada Młodzieży Gminy Polkowice. Pod patronatem i wsparciem duchowym trzech polkowickich parafii: Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana, Matki Bożej Królowej Polski i parafii św. Michała Archanioła. Być Jego Świadkiem! To hasło tegorocznej pielgrzymki. Niepokalana Najświętsza Maryja Panna. Jutrzenka Nadziei w Grodowcu. To do jej tronu przybywali pielgrzymi przez dziesięciolecia nie tylko z Polkowic.

Trasa tegorocznej pielgrzymki liczyła 17km. Wyruszyliśmy z kościoła Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana gdzie przywitał nas proboszcz parafii ks. dr Marek Kluwak i udzielił błogosławieństwa na czas pielgrzymowania. Na przedzie pielgrzymki  wysoko w górze niesiony był krzyż. Krzyż, który przypomina nam o męce Jezusa, ale przede wszystkim jest znakiem nadziei i zmartwychwstania. W tej nadziei i dążeniu do świętości poprzedziło nas wielu naszych rodaków. Dwoje z nich w swoich relikwiach, które niosła młodzież obok krzyża również wędrowało z nami to bł. Karolina Kózkówna i św. Stanisław Kostka.  

Po przebyciu pierwszych kilometrów zatrzymaliśmy się przed miejscem pamięci „Polaków Golgota Wschodu” oddając hołd i cześć zamordowanym Polakom w Katyniu, zesłanym i wygnanym na Syberię i tym którzy zginęli pod Smoleńskiem.  Wchodząc do  kościoła pw. św. Michała Archanioła, później do Matki Bożej Królowej Polski i dalej do kaplicy św. Józefa w Guzicach następnie do kościoła pw. św. Magdaleny w Komornikach klękamy przed tabernakulum gdzie znajduje się Najświętszy Sakrament. Krótką modlitwę nawiedzenia prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.   

Na drugim etapie słuchamy konferencji wygłoszonej przez ks. Piotra Żemojdę. Dochodzimy do Trzebcza gdzie rozpoczynamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej kończąc przed „Dębem Papieskim”. Z leśnej drogi wchodzimy na drogę prowadzącą do Komornik na której wspólnota „Męskiego Różańca” rozpoczyna prowadzenie modlitwy różańcowej. W Komornikach wita nas pan sołtys, przedstawiciele rady sołeckiej i parafialnej. Po przygotowanym słodkim poczęstunku, chwili odpoczynku z radosnym śpiewem  prowadzonym przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym ruszamy na ostatni etap.  Ks. Mateusz Olszewski wygłasza konferencję mówiąc jak ważna jest jedność nie tylko w wymiarze ludzkim, ale przede wszystkim ta osobista w wymiarze z Bogiem.

Przed wejściem do sanktuarium na schodach pod krzyżem wita nas proboszcz i kustosz ks. Radosław Horbatowski. Wchodzimy do kościoła klękamy i dziękujemy za dar wspólnego pielgrzymowania, za łaskę bycia świadkiem Jezusa podczas tej wędrówki. W ciszy i skupieniu oczekujemy na najważniejszy punkt dnia Mszę Świętą, na realne spotkanie z Chrystusem obecnym pod postaciami chleba i wina.

Tej liturgicznej wspólnocie przewodniczy ks. Dawid Borkowski, który dołączył, aby w jedności razem z nami celebrować tę Najświętszą Ofiarę w koncelebrze z ks. Mateuszem Olszewskim i ks. Piotrem Żemojdą. 

Po Mszy Świętej w godzinie Miłosierdzia modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego poprowadziła schola Odnowy w Duchu Świętym, która swoim śpiewem również ubogaciła Eucharystię.

Na koniec koordynujący przygotowania do II PPJ Wojciech Fenrich w imieniu organizatorów między innymi wypowiedział takie słowa:

„To co jest naszym udziałem dzisiaj, teraz i jutro, to jest „wielki mecz”, który rozgrywamy ty i ja każdy z osobna (i wcale nie o mistrzostwo świata czy Europy) to jest walka o moje i twoje Zbawienie! To jest rozgrywka o wszystko! To jest rozgrywka o Życie Wieczne, o życie u  boku Tego, którego matką jest Jutrzenka Nadziei Najświętsza Niepokalna Maryja Dziewica. O życie u boku Jezusa Chrystusa. To jest starcie z moim mieć, a z Jego Być! To mój wybór zadecyduje. To moja wolna wola. Być Jego Świadkiem! To trudna droga. Ale nikt nie mówił, że będzie lekko i przyjemnie.

On (Jezus) sam powiedział:  z Ewangelii św. Mateusza „10, 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. … 11,6   A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.”

To jest dziwna sprawa z pieszymi pielgrzymkami bo przemierzanie tej drogi, wędrówka – ma nam pomóc w ZATRZYMANIU… Mamy się zatrzymać  i zastanowić… dlaczego, gdzie, po co i dokąd zmierzam? Pielgrzymka to również własne świadectwo wiary.”

Dziękując naszym przewodnikom duchowym. Ks. Piotrowi, ks. Mateuszowi, ks. Dawidowi i proboszczom trzech parafii polkowickich, którzy patronowali naszej pielgrzymce ks. dr. Markowi Kluwakowi,                ks. dr Jarosławowi Święcickiemu i dziekanowi ks. Markowi Pluskocie dodał:

„Bez waszej opieki i służby nie jesteśmy wstanie wygrać tego „meczu” o wszystko. O ZBAWIENIE i ŻYCIE WIECZNE.”

Szczególne słowa podziękowania koordynujący skierował do gospodarza   ks. Radosława proboszcza i kustosza tego świętego miejsca mówiąc: „Księże Radosławie za uśmiech, za radość, za służbę jaką tu pełnisz w imię Tego, którego my pielgrzymi chcemy BYĆ ŚWIADKAMI – z całego serca – wielkie dziękuję”

Rozpromienione twarze, radosne spojrzenia, spełnienie, satysfakcja i pogoda ducha, to wszystko można było zauważyć na obliczach uczestników tej pielgrzymki. W tej wspólnej modlitwie eucharystycznej prosząc w intencji Ojczyzny aby była wierna Bogu Krzyżowi i Ewangelii na końcu ustalono, że kolejna III Piesza Pielgrzymka Jedności odbędzie się 14 września 2024 roku.

Do zobaczenia z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o