img

FOTOGRAFICZNA „PRAWDA” VS. PRAWDA O BUDOWIE POMNIKA PIŁSUDSKIEGO W POLKOWICACH

Spotkanie z Burmistrzem Polkowic Łukaszem Puźnieckim  –  17.04.2019 godz.15:30

Motyw prawdy fotograficznej jest szeroko dyskutowany od samego początku istnienia tego medium.   Może stać się mianowicie doskonałym narzędziem do manipulowania rzeczywistością – odpowiednie wykadrowanie staje się bowiem  dodatkowym akcentem mającym uwiarygodnić  informację dziennikarską.

Poniżej trzy tytuły z lokalnych mediów okraszone fotografią:

Postawią pomnik Piłsudskiegomiedziowe.pl 24.04.2019,

Chcą postawić pomnik Piłsudskiego Komitet Społeczny – Gazeta Polkowicka 25.04.2019,

Chcą postawić pomnik Piłsudskiego –  faktypolkowice.pl 25.04.2019Od lewej na fotografii siedzą: Roman Rozmysłowski, Wojciech Fenrich, Tomasz Macyszyn, Paweł Jankiewicz, Magda Szymaszek oraz na pierwszym planie, siedzący tyłem organizator spotkania –  burmistrz Łukasz Puźniecki. W spotkaniu uczestniczyli również, niewidoczni na zdjęciu, Wojciech Żbikowski, Adam Trybka, Grzegorz Kardyś i Piotr Kowalik.

Po takich tytułach medialnych w połączeniu z tą fotografią zostałem uznany za jednego        z członków Komitetu Społecznego – budowy pomnika Piłsudskiego co jest oczywistą nieprawdą. Odbiorcy informacji widząc fotografię i czytając treści zamieszczone w w/w mediach nie tylko odnieśli takie wrażenie, ale byli przekonani, że właśnie tak jest.

Tematem spotkania miało być uzgodnienie miejsca w przestrzeni miasta,  które mogłoby stać się terenem pod budowę placu lub skweru „Pamięci, Hołdu i Dumy Narodowej”.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotyczne Polkowice (SPP), otrzymali 12.04.2019r. pocztą elektroniczną mapkę z zaproponowanymi przez władze miasta czterema lokalizacjami dla skweru lub placu –  roboczo nazwanego podczas tego spotkania – „Skwerem Orła Białego”. Lokalizacje te zostały zaprezentowane                                       i omówione przez asystenta burmistrza – Pana Wojciecha Żbikowskiego.

SPP uznało za najbardziej godne miejsce propozycję oznaczoną numerem 1 , wnioskując jednocześnie  aby koncepcja zabudowy tej przestrzeni została wyłoniona w drodze konkursu projektów, do którego należy zaprosić  artystów i architektów.

Jednocześnie w dyskusji wszyscy uczestnicy zgodzili się z ideą jaka została zaproponowana dla tego przyszłego „miejsca pamięci”, aby nie był to pomnik żadnej konkretnej osoby, postaci z naszej historii tylko miejsce „Pamięci Hołdu i Dumy Narodowej”. Miejsce, które będzie łączyć a nie dzielić.

Fakt również jest taki, że zostały w trakcie rozmów zgłoszone dwie konkretne propozycję budowy pomników. Pierwsza propozycja zgłoszona przez Pana Romana Rozmysłowskiego przewodniczącego rady miejskiej w Polkowicach to właśnie postać Piłsudskiego, a druga propozycja zgłoszona przez Pana Pawła Jankiewicza z „Towarzystwa Historycznego Victoria” to pomnik  księcia Konrada I głogowskiego. Propozycje tych pomników nie były dyskutowane jako te, które miałyby zostać usytułowane                                    w zaopiniowanym pozytywnie przez obecnych na spotkaniu miejscu nr 1, a które to miejsce miałoby stać  się  w przyszłości główną miejską przestrzenią do godnego obchodzenia świąt państwowych, narodowych i uroczystości patriotycznych.

W związku z tymi wszystkimi publikacjami, które zamiast rzetelnie informować o temacie spotkania w UG Polkowice w dniu 17.04.2019r, a które przedstawiły raczej czyjąś ( ?) kreację rzeczywistości aniżeli autentyczną relację,  zadaję trzy pytania :

Po pierwsze – czy to może gonienie za sensacją, czy tylko niechlujstwo dziennikarskie?

Po drugie – czy to może świadome wykorzystanie „środowisk patriotycznych” przez osoby udzielające informacji jak to zostało określone na portalu  magazyn.elubin.pl w dniu 04.05.2019 do uwiarygodnienia wcześniej uzgodnionych własnych pomysłów?

Po trzecie – czy ktoś z cytowanych rozmówców w tych wszystkich publikacjach dokonał tzw. autoryzacji lub zgłosił redakcjom już po publikacji swoje uwagi i prośbę o ewentualne sprostowanie nieprawdziwych sformułowań?

Reasumując. Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice i obecni na spotkaniu jego członkowie nie tworzyli i nie są w składzie Komitetu Społecznego – budowy pomnika Piłsudskiego w Polkowicach.

Wojciech Fenrich Prezes Zarządu Stowarzyszenia Patriotyczne Polkowice

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o